Verwarmingsaudits in Leuven

1. Inleiding

In Leuven, net als in heel Vlaanderen, is een verwarmingsaudit meer dan een technische formaliteit; het is een cruciale stap naar energie-efficiëntie en kostenbesparing.

Conform de Europese Richtlijn 2010/31/EU en het VLAREL-besluit, moeten eigenaren van cv-ketels tot 100 kW een verplichte audit ondergaan. Dit is niet alleen wettelijk vereist, maar biedt ook inzicht in mogelijke verbeteringen en besparingen in het verwarmingssysteem.

Een dergelijke audit is essentieel in de strijd tegen energieverspilling en voor een duurzamere toekomst.

1. Wat is een verwarmingsaudit?

Een verwarmingsaudit is een gedetailleerde technische beoordeling van een verwarmingssysteem, gericht op het identificeren van mogelijkheden voor energiebesparing en efficiëntieverbetering.

 

Tijdens de audit voert een gekwalificeerde technicus een grondige analyse uit van de centrale verwarmingsinstallatie, inclusief de cv-ketel en de bijbehorende regelsystemen.


Het resultaat is een digitaal rapport dat niet alleen de huidige staat van het systeem weergeeft, maar ook aanbevelingen voor optimalisatie biedt. Deze aanbevelingen zijn echter vrijblijvend, zonder enige verplichting voor de eigenaar.

 

Het doel van de audit is om gebruikers te informeren over hoe ze hun verwarmingssysteem efficiënter kunnen maken, wat leidt tot zowel kostenbesparingen als een vermindering van de milieubelasting

2. Casestudie: De Bibliotheek in Leuven

In onze casestudie richten we ons op de bibliotheek van Leuven, waar een opmerkelijke situatie werd geconstateerd tijdens de verwarmingsaudit.

 

De ketel van de bibliotheek was ingesteld op een vaste temperatuur van 70°C, in plaats van een efficiëntere, weersafhankelijke regeling.

Dit leidde tot een suboptimale temperatuurregeling, verergerd door thermostaatkranen die constant op de hoogste stand (‘5’) stonden, wat een ruimtetemperatuur van 28°C betekende. 

Bovendien werd de verwarming in verschillende zones van het gebouw handmatig bediend (‘MAN’-modus), wat resulteerde in een constante comforttemperatuur, zelfs als het gebouw onbezet was.

Deze inefficiënte aanpak resulteerde in een aanzienlijke energieverspilling. Door simpelweg de verwarmingsinstellingen te optimaliseren en een automatisch regelsysteem in te voeren, zou de bibliotheek tot 30% kunnen besparen op de gasfactuur, zonder significante investeringen.

Deze casus benadrukt het belang van een professionele verwarmingsaudit voor het identificeren van directe, kosteneffectieve manieren om energie te besparen en de efficiëntie van een verwarmingssysteem te verbeteren.

3. Belang van Regelmatige Audits en Onderhoud

Het regelmatig uitvoeren van verwarmingsaudits en het onderhouden van cv-installaties zijn essentiële aspecten voor het waarborgen van een optimale werking en energie-efficiëntie.

Voor gasketels tot 100 kW in Vlaanderen is een audit wettelijk verplicht elke vier jaar, en voor mazoutketels elke twee jaar, te starten vanaf het moment dat de ketel vijf jaar oud is.
Deze periodieke beoordelingen zijn cruciaal om ervoor te zorgen dat de verwarmingssystemen naar behoren functioneren, veilig zijn, en zo energiezuinig mogelijk opereren.

Door regelmatig onderhoud en audits kunnen eigenaars niet alleen voldoen aan wettelijke eisen, maar ook significante besparingen realiseren op hun energierekeningen en bijdragen aan een verminderde milieu-impact

4. Rol van Opleiding en Expertise

De expertise en opleiding van cv-installateurs spelen een cruciale rol in de effectiviteit van verwarmingsaudits en onderhoud.

 

Goed opgeleide technici kunnen niet alleen nauwkeurige audits uitvoeren, maar ook deskundig advies geven over optimalisaties en onderhoudspraktijken.

 

Hun kennis draagt bij aan betrouwbare, efficiënte verwarmingssystemen en helpt eigenaren bij het realiseren van energiebesparingen en het verhogen van de veiligheid.

5. Tips voor Energiebesparing en Efficiëntie

Om energie te besparen en de efficiëntie van uw verwarmingssysteem te verhogen, is het belangrijk om regelmatig onderhoud uit te laten voeren, zoals het schoonmaken en afstellen van de cv-ketel.

Het instellen van de thermostaat op een lager, comfortabel niveau en het gebruik van programmeerbare thermostaten voor zoneverwarming kan ook significant bijdragen aan energiebesparingen.

Daarnaast is het isoleren van leidingen en het tijdig vervangen van verouderde systemen door energiezuinige modellen essentieel voor een duurzame en kosteneffectieve verwarmingsoplossing.

Conclusie

De verwarmingsaudit is een fundamenteel instrument in het streven naar een energiezuiniger en kosteneffectiever verwarmingssysteem.

Zoals geïllustreerd in de casestudie van de Leuvense bibliotheek, kunnen eenvoudige aanpassingen leiden tot aanzienlijke besparingen.

Regelmatige audits en onderhoud door gekwalificeerde professionals garanderen de veiligheid, efficiëntie en duurzaamheid van het systeem. Bovendien biedt dit proces waardevolle inzichten in mogelijke verbeteringen en energiebesparingskansen.

Door deze praktijken te adopteren, kunnen huiseigenaren niet alleen voldoen aan wettelijke vereisten, maar ook actief bijdragen aan een groenere toekomst.