Verwarmingsaudits in Hasselt

In Hasselt, net als in de rest van Vlaanderen, spelen verwarmingsaudits een cruciale rol in het optimaliseren van de energieprestaties van verwarmingssystemen.

Deze audits zijn niet alleen een middel om energieverbruik en kosten te verlagen, maar ook een wettelijke vereiste in bepaalde gevallen.

1. Het belang van Verwarmingsaudits

Een verwarmingsaudit analyseert de werking van de verwarmingsinstallatie om verlieslatende punten te identificeren.

Dit proces kan leiden tot een aanzienlijke vermindering van het energieverbruik en de maandelijkse kosten, door het suggereren van aanpassingen en wijzigingen aan het systeem​​.

2. Wettelijke verplichtingen

In Vlaanderen is het uitvoeren van een verwarmingsaudit wettelijk verplicht voor centrale stooktoestellen met een vermogen tussen 20 en 100 kW.

Deze audits moeten elke vijf jaar plaatsvinden en worden uitgevoerd door gekwalificeerde verwarmingstechnici, wat bijdraagt aan het garanderen van de efficiëntie en veiligheid van de verwarmingsinstallaties​​.

3. Case study: Ziekenhuis in Hasselt

In een specifiek geval in Hasselt, werd een ziekenhuis met een cascade van oudere, niet-condenserende, aangeblazen gasketels geconfronteerd met hoge energiekosten.

De ketels werkten het hele jaar door bij een temperatuur van 70°, zelfs bij buitentemperaturen van 10°C. Dit leidde tot maximale stilstandsverliezen van 40.000 kWh per jaar per ketel, wat neerkomt op meer dan 1000 euro per ketel.

Een opmerkelijk detail was het ontbreken van individuele gastellers en een energiemonitor, wat het moeilijk maakte om de prestaties van de ketels onderling te vergelijken en te optimaliseren.

Het belang van individuele gastellers en energiemonitoring

De afwezigheid van individuele gastellers en energiemonitors in het ziekenhuis benadrukt een significant probleem in het energiebeheer: 

Deze tools zijn essentieel voor het nauwkeurig meten en analyseren van het energieverbruik, waardoor het mogelijk wordt om efficiëntere verwarmingsstrategieën te implementeren en zo verdere besparingen te realiseren.

4. Conclusie en tips om energie te besparen

Verwarmingsaudits zijn van vitaal belang voor het optimaliseren van verwarmingssystemen in Hasselt en daarbuiten. Ze helpen niet alleen bij het voldoen aan wettelijke vereisten, maar stimuleren ook het bewustzijn van energieverbruik en kostenbesparing.

Regelmatig onderhoud en de implementatie van energiemonitoringssystemen zijn cruciaal voor het bereiken van een efficiënter en kosteneffectiever verwarmingssysteem. Met de juiste aanpak en technologie kan energieverspilling aanzienlijk worden verminderd, wat bijdraagt aan een duurzamere toekomst.