Variabel debiet – hybride: één essentieel verschil