De wet voor onderhoud van stooktoestellen

De wet voor onderhoud van stooktoestellen

IMG_1597

“Is dat verplicht? Dat wist dat niet. Daar betaal ik toch een vakman voor”.

Het is een opmerking die ik af en toe hoor.

Het “Besluit van de Vlaamse Regering betreffende het onderhoud en het nazicht van stooktoestellen …” bevat enkele plichten voor eigenaars en gebruikers.

Ik vat ze hieronder voor je samen.

Toepassingsgebied

Deze wet geldt voor “centrale stooktoestellen”.

Een dergelijke installatie verwarmt gebouwen “via een geleid en gekanaliseerd transportsysteem”.

Toestellen die enkel dienen voor de aanmaak van sanitair warm water vallen hier niet onder. De meeste luchtverhitters ook niet. Kachels evenmin.

Voor toestellen op aardgas en stookolie is de onderhoudsplicht beperkt tot vermogens van 20kW of meer.

Ik kan mij voorstellen dat de gevaarlijkste installaties buiten de verzameling van onderhoudsplichtige toestellen vallen.

Keuring

De wet geeft de eigenaar de opdracht een nieuw stooktoestel te laten keuren. Dat is een taak voor een technicus die is opgeleid om het toestel te onderhouden. Dat is niet noodzakelijk de installateur.

Die keuring is een controle op  de “goede en veilige werking” van het stooktoestel:

 • Specificaties van de opstellingsplaats (bijv. verluchting).
 • De kwaliteit van de verbranding en het rendement.
 • De kwaliteit en specificaties van de schouw.
 • De kwaliteit en specificaties van de brandstoftoevoer (bijv. de gasleidingen).
 • De aanwezigheid van gebruiks- en onderhoudsinstructies.

Het resultaat is een keuringsrapport dat toelaat de installatie in gebruik te nemen.

Hoewel dat rapport verplicht is voor toestellen met stookolie sinds 2007 en sinds 2010 voor gas, ontbreekt het bij velen van die nieuwere installaties.

Onderhoud

De gebruiker moet zijn stooktoestel met een bepaalde frequentie laten onderhouden door een specifiek opgeleide vakman.

Centraal stooktoestel gevoed met Nominaal vermogen V Onderhoudsfrequentie Onderhoud moet worden uitgevoerd door
Vaste brandstof Alle Jaarlijks geschoold vakman
Vloeibare brandstof >= 20 kW Jaarlijks erkende technicus vloeibare brandstof
Gasvormige brandstof >= 20 kW Twee-jaarlijks erkend technicus gasvormige brandstof atmosferische gasketels: niveau G1 of G2

De wet omschrijft uitvoerig de taken van de technicus:

 • Het stooktoestel schoonmaken.
 • De schouw vegen.
 • Een analyse van de rookgassen.
 • Het meten van de schouwtrek.
 • Controle op de “goede en veilige werking” van de gehele installatie.

Merk op dat dat laatste al gebeurde bij de keuring. Die controle wordt dus periodiek herhaald en is het belangrijkste deel van het onderhoud.

Tekortkomingen

Als een technicus bij de keuring of bij een onderhoud gebreken vaststelt, dan moet de eigenaar zijn installatie binnen de 3 maanden in orde brengen en een nieuw attest laten maken.

Verwarmingsaudit

Stooktoestellen waarop de wet van toepassing is, moet je periodiek laten auditeren. Terwijl de keuring en het onderhoud zich vooral op veiligheid toespitsen, bekijkt de verwarmingsaudit in detail de energieverliezen die optreden bij de verwarming van het gebouw.

Voor toestellen met een vermogen kleiner dan 100kW, moet dat om de 5 jaar.  Een technicus die is opgeleid om het toestel te onderhouden kan deze audit uitvoeren.

Installaties op gas, met een vermogen groter dan 100kW, moet je om de 4 jaar laten auditeren. Om de 2 jaar bij stookolie. De technici voor deze audit bezitten het certificaat van een speciale opleiding.

Documenten

De eigenaar en de gebruiker (bijv. de huurder) staan samen in om enkele documenten te bewaren en ter beschikking te houden van technici en ambtenaren. Stop ze a.u.b. niet te ver weg:

 • Keuringsrapport
 • Onderhoudsattest
 • Rapport verwarmingsaudit

Ten slotte dit

Stooktoestellen onderhouden is niet eenvoudig. De controles, metingen en schoonmaak bestaan uit een complexe opeenvolging van handelingen die, gezien het veiligheidsaspect, veel kennis en een intense focus vragen.

Je kunt je voorstellen dat de talrijke stooktoestellen van verschillende fabrikanten elk over hun unieke gebruiksaanwijzing beschikken. Goed onderhoud is niet mogelijk zonder die handleiding te hebben bestudeerd.

Verder vergt controle op de “veilige werking” kennis van meerdere normen en van het koninklijk besluit waarover dit artikel gaat.

Het onderhoud is dus best in handen van een ervaren en geroutineerd vakman die in je toestel is gespecialiseerd.

Dikwijls zijn bepaalde onderhoudsmaterialen nodig, zoals dichtingen en sondes. Daarom ken ik graag de identiteit (merk, type, serienummer) van een toestel, alvorens een opdracht te aanvaarden.

Het is verder meer dan wenselijk,  dat het onderhoud, naast de uitgebreide lijst van verplichte inspecties en handelingen, enkele extra controles bevat: expansievat, filters, vuilafscheiders,…

Tel daarbij de tijd die een technicus nodig heeft voor zijn uitgebreide administratieve verplichtingen en het wordt stilaan duidelijk dat goed onderhoud tijd vraagt en zijn prijs heeft.

Dit is mijn mening. Of je het er mee eens bent of niet, laat iets weten in het tekstvak hieronder. Als je reageert, krijg je een volledig geüpdatete versie van de wet voor onderhoud van stooktoestellen.

Voor vakmensen: we werken aan een website ter ondersteuning van brandertechniekers. We hebben graag de mening van andere technici. Daarom stellen we 4 korte vragen: https://nl.surveymonkey.com/r/JGTBXDT
Het kost amper 3 minuten om ze te beantwoorden. De vragen geven ook wat informatie over de bedoeling van het project.

Deel dit artikel met jouw LinkedIn contacten, Facebook vrienden, Twittervolgers en Google+ circles via de share knoppen hieronder, zodat mensen in jouw netwerk van deze informatie profiteren.

Dit bericht heeft 5 reacties

 1. Filip MATTHYS

  Heel correcte formulering

 2. Richard Ectors

  Als technicus maar ook als docent bij Syntra stoor ik mij aan “collega’s” die zogezegd onderhoud uitvoeren en maar half werk leveren. Binnen en buiten op 30-40 minuten.
  Wat is verplicht bij een onderhoud:
  -Gasdichtheid controleren
  -Luchttoevoer- en luchtafvoeropeningen controleren en kuisen
  -Initiële meting uitvoeren met gasdrukmetingen, O² meting omgeving of voor C-toestellen O² meting luchttoevoer
  -Onderhoud volgens de instructies van de fabrikant en voor B toestellen vegen van de schoorsteen en voor alle controleren en uitmonding nazien.
  -Nazien drukvat (voordruk meten) niet enkel kloppen,spoelen vuilfilter
  -Controleren op gas-,rookgas- en waterlekken
  -Eindmeting op bedrijfstemperatuur.
  -Attesten invullen en tekenen door de klant en technicus.
  -Uitvoeren van verwarmingsaudit indien nodig.
  Groetjes

  Richard Ectors
  Docent Syntra

  1. monsterid
   Walter Van Noten

   Dank je Richard,

   Je hebt nog eens goed geïllustreerd dat goed onderhoud tijd vraagt en zijn prijs heeft.

  2. Jan Staes

   Beste Richard ,

   Ik ben het volledig eens met je opmerkingen . We hebben helaas te veel collega’s die hun job niet ernstig nemen . Het expantievat controleren gebeurt raar of zelden !
   Als auditeur voor installaties boven de 100 kW stoort het mij mateloos dat in het officiële auditrapport de vraag opduikt ” klinkt het expantievat hol .” dit geeft aanleiding tot minderwaardige controles !

   1. monsterid
    Walter Van Noten

    Ik vind het ook een vreemde vraag.

Geef een reactie