Top-7 veiligheidsproblemen van CV

Top-7 veiligheidsproblemen van CV

Veiligheid is het belangrijkste argument om verwarmingsinstallaties periodiek te laten onderhouden.

Meestal wordt het rendement als reden aangehaald, maar de waarheid is, dat bij een groot deel van toestellen op gas, een erkend technicus de verbranding zelfs niet mag inregelen.

Wanneer alle voorschriften worden nageleefd, is verwarmen met aardgas of stookolie perfect veilig.

Toch stel ik, bij mijn werkzaamheden als technicus, vaak vast dat installaties voor enkele veiligheidsprincipes tekort schieten.

Dit is mijn top 7 van vaakst voorkomende problemen. De eerste 4 doen zich vooral bij ‘open’ toestellen voor. Dat zijn ketels die verbrandingslucht uit hun omgeving opzuigen.

foto1
Een ‘open’ toestel in een leefruimte: ALARM (de behuizing werd weggenomen voor onderhoud)

Verluchting

De verbranding van fossiele brandstoffen is een chemisch proces dat veel zuurstof verbruikt.

De regels zijn streng met betrekking tot de plaats en de afmetingen van verluchtingsopeningen. Toch zijn er ontelbare stookplaatsen die er zelfs geen hebben. Op veel plaatsen moet een geopend raam zorgen voor aanvoer van verbrandingslucht.

Het is geen pretje om de eigenaar uit te leggen dat zijn oude ketel plots behoefte heeft aan lucht en dat hij het goed kan maken met een gat in de muur ter grootte van een kattenluik.

Ik beeld mij dan in dat hij spijt krijgt van de eerder aangeboden koffie.

Rookgasafvoer

De verkeerde materialen, uitmonding op een slechte plaats, geen afvoer voor regenwater of condens, niet rookgasdicht,… Het is een greep uit de courante tekortkomingen van rookgaskanalen.

De strenge voorwaarden voor aansluiting van meerdere ketels op 1 schouw werden dikwijls met voeten getreden.

Meestal ondersteunt de constructie van de schouw niet het nodige onderhoud.

Dat brengt me bij het volgende punt.

Onderhoud

Laten we eerlijk zijn: het onderhoud van de centrale verwarming is voor ons budget geen topprioriteit. Vele ketels zijn dan ook in slechte staat.

Bij stookolieketels en bij vele gasketels moet de schouw regelmatig worden geveegd. Zelden is de constructie van het rookgaskanaal daarop voorzien.

Schouwvegen is dikwijls niet mogelijk zonder enkele stukken te demonteren. Dat is tijdrovend en het leidt gemakkelijk tot beschadiging.

Het is verplicht om de schoorteen periodiek te laten schoonmaken. Waarom zien we hier niet meer van dit:

foto2
Op Duitse daken zie je vaak een trap tot bij de schoorsteen

Opstellingsplaats

De opstellingsplaats van een verwarmingstoestel is wellicht de belangrijkste veiligheidsfactor.

Een defect, geen verluchting of gebrekkig onderhoud kunnen ervoor zorgen dat de verbranding veel CO produceert. Wanneer de schouw de rookgassen slecht afvoert, kom het in de omgeving terecht.

CO is een giftig gas en veel mensen kennen persoonlijk iemand die erdoor is verongelukt.

Voor correct geïnstalleerde hedendaagse ‘gesloten’ toestellen is er weinig risico, maar wees gealarmeerd bij de aanwezigheid van een ‘open’ toestel in een badkamer of leefruimte (zie foto bovenaan).

Een combinatie van de eerder beschreven inbreuken vormt een levensgevaarlijke samenloop van omstandigheden.

foto3
Een ‘gesloten’ toestel. Het toestel heeft bovenaan twee pijpen: De ene voert lucht voor de verbranding aan, de andere voert rookgassen af.

Omschakeling arm-rijk gas

De inregeling van de ketel hieronder werd niet aangepast na de overschakeling op rijk gas.

Wellicht uitzonderlijk, maar in de komende jaren worden nog tienduizenden ketels overgeschakeld.

Gaslek

Een gaslek kan een ontploffing veroorzaken. Daarvoor is doorgaans een relatief groot lek nodig en een behoorlijke hoeveelheid gas gemengd met de juiste hoeveelheid lucht.

Controle van de lekdichtheid is daarom een essentieel deel van het onderhoud en het gebeurt regelmatig dat ik een lek aantref.

Om te bepalen hoeveel gas er precies lekt, heb je een schema van de gasleidingen nodig. Dat schema is zelden beschikbaar.

Intrede van gasleidingen

foto4

Op de plaats waar een ondergrondse gasleiding een gebouw binnenkomt, moet de opening rond de leiding gasdicht worden afgesloten.

De bedoeling is om gas uit een ondergronds lek te verhinderen het gebouw binnen te stromen.

Gasafsluiters

Tijdens het onderhoud en de bijhorende lekdichtheidstest is het nodig om alle gasafsluiters te bedienen. Elk toestel moet beschikken een individuele afsluiter.

Een probleem dat daarbij vaak opduikt is dat de bewoners amper weten waar de gasteller zich bevindt of dat afsluiters onbereikbaar zijn of vast zitten.

Ten slotte dit

Verwarmingstechnici hebben een belangrijke verantwoordelijkheid en vakmensen worden soms vervolgd omdat ze een levensbedreigende situatie niet hebben opgemerkt of gesignaleerd.

Maar hoewel ontelbare verwarmingsinstallaties volgens een strikte interpretatie van de wet niet goed of veilig werken, keuren technici installaties niet graag af.

Als eigenaars zijn we het verplichte onderhoud van onze verwarmingstoestellen vaak niet genegen. Bovendien nemen we opmerkingen over inbreuken soms persoonlijk.

Verwarmingstechnici zitten op die manier met het eeuwige dilemma over wie ze beter horen te dienen: hun klant of de overheid.

Vakmensen zijn geen ambtenaren. Als ze zelf geen ondernemer zijn, dan werken ze voor één.

Hoe is het zover kunnen komen dat een vakman zijn bloedeigen klanten moet molesteren met dreigementen over gifgas en explosies?

Zou het niet beter zijn als de overheid haar vuile werk zelf opknapt door installaties systematisch te screenen?

Ik begrijp dat alles geld kost, maar het zou me niet verbazen als er een betere oplossing blijkt te bestaan dan die we nu hebben.

Hou je reactie a.u.b. niet voor jezelf. Je kunt ze kwijt in het vak hieronder.

GRATIS: Masterclass

“Hoe giet je een stalen installatie vol water zonder problemen met corrosie te verwachten?”

En vergeet niet dit artikel te delen met je LinkedIn contacten, Facebook vrienden, Twittervolgers en Google+ circles via de share knoppen hieronder. Het vergaren van deze informatie heeft (letterlijk) bloed, zweet en tranen gekost. Ze is nu beschikbaar voor de mensen in je netwerk.

Dit bericht heeft 12 reacties

 1. Interessant om te lezen waar je als technicus tegen aanloopt als je bij mensen thuis komt. Het kan ook daadwerkelijk gevaarlijk worden als er gassen niet goed afgevoerd worden. Wij laten het cv onderhoud echt regelmatig en preventief doen, om er zeker van te zijn dat alles in orde is.

 2. Tom Hoekstra

  Bedankt voor deze samenvatting. Inderdaad erg belangrijk op je cv ketel goed te onderhouden, voor je eigen veiligheid en die van omwonenden. Handig inderdaad om zoals in Duitsland een trapje te laten plaatsen bij je schoorsteen, zodat het schoonmaken en controleren wat makkelijker is.

 3. Beste,

  Wij beginnen niet aan een depannage of onderhoud indien de installatie niet conform is. Er wordt een rapport afgeleverd met de inbreuken en we laten de klant tekenen voor kennisname. Deze interventie kost niets aan de klant, maar hij blijft in de kou staan.

  Indien het een gevaarlijke situatie is wordt de DNB of brandweer verwittigd.

  75% van de klanten vragen dan om hun installatie in orde te brengen. Wat wij dan doen, of we geven de nodige uitleg aan de aannemer van de klant.

  Weigeren om aan een installatie te werken indien deze niet conform is, is de beste manier om de klanten bewust te maken van de gevaarlijke situatie.

  Ik ben het volledig eens met jullie dat een degelijk onderhoud tijd in beslag neemt en het wordt hoog tijd dat men die firma’s, die 10 onderhouden per dag doen, van de markt zwiert.

  Het zelfde met die “installateurs” die geen herberekening doen van de warmteverliezen van de woning en systematisch het zelfde vermogen plaatsen bij vervanging van de ketel.

  Dit moet stoppen want dit geeft een negatief imago van ons beroep.

  Er is nog veel werk aan de winkel
  mvg

  1. monsterid
   Walter Van Noten

   Bedankt voor je reactie, Alain

 4. dewulf harry

  een ernstig probleem is het volgende:

  vinkje bij onveilig, uitleg wat er moet gebeuren en toen werd het stil….

  uiteindelijk gebeurt er vaak niets mee

  1. monsterid
   Walter Van Noten

   Dat is ook helemaal mijn ervaring. Mensen vinden het bovendien echt niet leuk dat je een opmerking maakt. Ook al doe je dat met de beste bedoelingen.

 5. Hakki

  Niet lang meer en deze problemen zijn opgelost.
  In de leefruimtens mogen er geen open toestellen meer geplaatst worden. Wat betreft de toestelen die nog hangen hebben niet alleen een onderhoud,maar ook een goede technicus nodig die het toestel goed onderhoud o.a. Warmtewisellaar demonteerd en met water doorspoeld. Venturies uitborstellen en het belangrijkste, klanten overtuigen om die moordmachine buiten te zetten.
  Ik zeg het nogmaals:’overtuigen’.
  Overlaatst kwam ik bij een klant binnen en het eerste wat ze zei voordat ik mn koffers op de grond legde was: ‘mn ketel kan oud zijn maar het werkt prima en zeg niet dat er een ander moet komen, want dan laat ik een ander firma komen.’
  Na een grondig onderhoud en inpakken vertelde ze me of ik een vrij blijvende offerte wilde maken voor een nieuwe ketel.

  1. monsterid
   Walter Van Noten

   Bedankt voor dit mooie verhaal over ‘overtuigen’
   Het kon zo uit een boek van Dale Carnegie komen.

 6. Stijn

  Veiligheid zou een topprioriteit moeten zijn onafhankelijk van de er aan verbonden kosten. Dikwijls kan me de veiligheid in de stookplaats al aanzienlijk verhogen door de, wettelijk verplichte!, ventilatie op een degelijke manier aan te brengen.
  Maar hier wringt meestal al het schoentje… De technicus/installateur die een installatie afkeurt wegens het gebrek aan ventilatie krijgt meestal het verwijt dat het toestel al jaren probleemloos werkt en er zo koude lucht in het huis zou binnen stromen.Indien we ventilatie aantreffen is deze dan nog meestal dicht gestopt met vodden of papier. Het wordt dus onderschat en tegengewerkt door vele eigenaars/huurders. Ook de TTB, de terugstromingsbeveiliging op atmosferische gasketels wordt te pas en te onpas onklaar gemaakt want “het toestel valt frequent uit”. Ook hier wordt er door de eigenaar niet stilgestaan bij het mogelijk dodelijke gevolg van een gesaboteerde veiligheid.
  Een technicus heeft een grote verantwoordelijkheid en dient continu zijn kennis up-to-date te houden. Persoonlijk vind ik dat de eigenaar van een installatie ook over de nodige kennis dient te beschikken. Dit zou het aantal ongevallen en doden aanzienlijk kunnen terugdringen. Maar zoals je zelf vermeldt : er is geen interesse noch motivatie. Ik pleit al jaren voor grondige controles en enige vorm van aangifte aan de overheid dat het toestel zich in goede en veilige staat bevindt. We betalen allemaal belastingen, waarom wordt er dan bv geen bewijs van onderhoud gevraagd desnoods met fiscale aftrek zoals vroeger eens het geval was ? Toen er een belastingsreductie van 40% was op de onderhoudsfactuur konden de technici het aantal onderhouden niet meer bijhouden. Na afschaffing viel dat aantal voelbaar naar beneden. Laat mensen hun onderhoud bewijzen en beloon ze ervoor, licht mensen in via tv en radio, … zorg dat het onderhoud/controle van een ketel even normaal wordt als het onderhoud van een wagen en zowel mens als milieu zullen er wel bij varen.

  1. monsterid
   Walter Van Noten

   Hartelijk dank voor je deskundige reactie, Stijn.

   1. Jan Staes

    Beste Stijn ,
    Ik ben het volledig met je eens maar ivm het overbruggen van de ttb beveiligingen heb ik toch een opmerking . Er zijn heel weinig gebruikers die de technische kennis hebben om deze ingreep door te voeren op hun toestel . Meestal gebeurt deze ingreep door een ” technicus ” als eenvoudige oplossing voor een schoorsteenprobleem . Zulks is onaanvaardbaar ! Technici die zich van zulke praktijken bedienen zouden moeten geschrapt worden uit de lijst van erkende technici . Het zijn potentiële moordenaars !

    1. monsterid
     Walter Van Noten

     Dag Jan,

     Dat is nog een argument om installaties af en toe te laten controleren door een onafhankelijk partij. Als dat tenminste kan met echte objectieve criteria. Dergelijk knoeiwerk heeft dan geen bestaansrecht meer.

Geef een reactie