Wat is recommissioning?

https://youtu.be/UOGol__h2sc Havacman optimaliseert verwarmingsinstallaties. Ik richt mijn diensten vooral tot scholen in de omgeving van Antwerpen. Ik vervul twee rollen: die van gespecialiseerd technicus en die van studiebureau. Havacman auditeert…

Lees verderWat is recommissioning?