Corrosiepreventie voor Gebouwbeheerders

 
Eindelijk een heldere kijk op een materie die nauwelijks aan bod komt in de ingenieursopleidingen. Deze korte en krachtige masterclass geeft alle relevante inzichten in een mum van tijd, samen met een hoop praktische cases.
 
 
.
Dit zit er in:
.
 • Wanneer zijn waterstalen & labo-onderzoeken van toepassing? Wat kun je ermee doen? Wat niet? Welke parameters zijn interessant?
  .
 • Wat doe je wanneer zuurstofinfiltratie onvermijdelijk is? Wat zijn dan de opties?
  .
 • Welke plaats hebben additieven in dit verhaal? Als je ze gebruikt, waarmee houd je dan rekening?
  .
 • Welke factoren bepalen de afmetingen van expansievaten? Je leert bliksemsnel vaststellen of een vat geschikt is voor een gegeven installatie.
  .
 • Voordrukken in diverse situaties: kelderstookplaats, dakstookplaats, vat boven, vat beneden,….
  .
 • Voordrukverlies van expansievaten werd wetenschappelijk onderzocht. Wil je de resultaten zien?
  .
 • Onderdrukken willen we absoluut vermijden. Wat is het ‘hydraulisch nulpunt’ ? Je leert hoe installaties, ondanks een goed ingesteld expansievat, toch nog vaak in de problemen komen.
  .
 • Afgezien van falend drukbehoud: welke zijn de andere bronnen van zuurstofinfiltratie? Wat is hun schade-potentieel?
  .
 • Je leert over onzichtbare gebreken die plots grootschalige corrosie kunnen veroorzaken.
  .
 • Zuurstofinfiltratie is vaak contra-intuïtief. ‘Als er geen water uitlekt, dan kan er ook geen lucht in’. Zou je denken! Je stelt vast hoe misleidend ‘partiële drukken’ zijn.
  .
 • Hoe herken je installaties en situaties met een verhoogd risico voor zuurstofinfiltratie?
  .
 • Wat zijn de werkings- en toepassingsprincipes van drukbeheer-systemen met een pomp of compressor?  Hoe worden ze ingesteld? Welk onderhoud is nodig?
  .
 • Hetzelfde voor systemen voor ontgassing. Je ziet hoe de wet van Henry (i.v.m. oplosbaarheid van gassen) de keuze bepaalt. Hoe werken ontluchters? Wanneer zijn  microbellen-afscheiders van toepassing? In welke omstandigheden is een drukstap-ontgasser aangewezen?
  .
 • Wat is de relatie tussen gassen in installaties en het energieverbruik? Welke verliezen gaan gepaard met ‘luchtproblemen’?
  .
 • Welke maatregelen neem je tijdens de ontwerpfase van een project en welke fouten zijn te vermijden bij de bouw?
  .
 • Hoe ga je te werk bij de inbedrijfstelling van een installatie? Hoe vullen? Hoe ga je praktisch ontluchten? Wat met spoelen?
  .
 • Ketelsteen was al voor ontelbare verwarmingstoestellen noodlottig. Hoe bescherm je ertegen?
  .
 • Welk zijn die parameters die het technisch water moet krijgen volgens de code van goede praktijk? Hoe kom je eraan? Ontharden? demineraliseren? En wat dan?
  .
 • Hoe organiseer je het onderhoud i.v.m. corrosiepreventie en hoe volg je de kwaliteit van het technisch water op?
Inbegrepen:
 • Model logboek en systeem voor onderhoud en opvolging.
 • Een overzicht van de parameters i.v.m waterkwaliteit.
 • Een voorbeeld stappenplan voor inbedrijfstelling.
 • Checklist voor onderdelen die elke installatie hoort te hebben.
 • Rekenblad om expansievaten in bestaande installaties te beoordelen.
 • Eén halve dag met 2 pauzes.
 • Geen verplaatsing nodig, want het is online.
 • Geen webinar maar Zoom, met de mogelijkheid om veel vragen te stellen.
 • Geen slides boordevol tekst die meer vragen oproep dan ze beantwoorden.
 • 100% praktisch en realistisch, glashelder en voor iedereen verstaanbaar.
 • 100% volgens de code van goede praktijk*
 •  299€
 • Inschrijven kan vanaf 1 oktober
*Dit onderwerp wordt al lang door verwarring beheerst. Deze Masterclass gaat daar tegenin en wil zoveel mogelijk klaarheid te schenken over de inhoud van alle relevante normen en richtlijnen. Dat zijn:
 • België: WTCB; NBN 14868
 • Nederland: ISSO publicatie 13
 • Duitsland: VDI 2035
 • Oostenrijk: Önorm H5195-1
 • Zwitserland: Swki BT 102-01